Gullco Plate beveler Model: GBM 15 Phase: 3 DOM: 96